Dự án Khu công nghệ Cao Hòa Lạc

  • Địa chỉ: Thạch Thất – Hà Nội
  • Đơn vị cấp bê tông: Bê tông Licogi 12.1, Bê Tông A+
  • Đơn vị cấp phụ gia bê tông: Green Energy, Biffi ...

Các tin khác