Dự án Cầu đường dẫn vào hầm Đèo Cả

  • Địa chỉ : Xã Hòa Xuân, Huyện Đông Hòa Phú Yên
  • Đơn vị cấp bê tông : Trạm bê tông Hải Thạch
  • Đơn vị cấp phụ gia bê tông: Sika, Mapei, Green
 
 

Các tin khác