Dự án Cầu Hồng Kông - Chu Hải - Ma Cao

  • Địa chỉ: Hồng Kông
  • Đơn vị cấp bê tông: Bê Tông Star
  • Đơn vị cấp phụ gia bê tông: Green Energy

Các tin khác