Tuyển nhân viên HCNS và chuyên viên kế toán

(15/10/2018)
Địa điểm: Công ty TNHH Việt Nam KHKT Lục Năng- KCN
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2018
Nhân viên Kinh doanh

Nhân viên Kinh doanh

(15/07/2017)
Địa điểm: HÆ°ng Yên
Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2017
Số lượng: 05 người Giới tính: nam

Tuyển Nhân viên Phiên dịch tiếng Trung

(20/12/2017)
Địa điểm: HÆ°ng Yên
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2018
Số lượng: 2 người Giới tính: nam, nữ

Tuyển Nhân viên kĩ thuật

(20/06/2017)
Địa điểm: HÆ°ng Yên
Hạn nộp hồ sơ: 15/08/2017
Số lượng: 03 người Giới tính: Nam